Opracowania Planistyczne Gminy Wieruszów

opracowaniaOBOWIĄZUJĄCA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIERUSZÓW PODJĘTA UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ W WIERUSZOWIE NR XXV/191/2016 Z DNIA 24.05.2016 R.

Tekst studium (pdf)

Kierunki (jpg)

Uwarunkowania (jpg)

UCHWAŁA O ZMIANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIERUSZÓW 

Załącznik sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium

Nieobowiązujące studium:

Studium z 2012 r 81mb zip

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1.uchwala_nr_XXVI/174/2012 – tekst / załącznik graficzny (jpg) 22mb

2.uchwala_nr_XXVI/176/2012 – tekst / załącznik graficzny (jpg) 4.2 mb

3. uchwala_Nr_XLIII/321/2014 , Załącznik graficzny (jpg) 9mb 

rozstrzygniecie_nadzorcze_wojewody_lodzkiego

4. Uchwała Nr LVIII/384/2014 (pdf) 1.5mbtekst /ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY (jpg) 12mb

5. Uchwała Nr XVI/98/2007 – tekst – Załącznik graficzny

6.Uchwała Nr XXXVI/288/2005 – tekst – Załącznik graficzny

7.Uchwała Nr XXXVI/289/2005 – tekst – Załącznik graficzny Nr 1 i Nr 2


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w mieście Wieruszów o nr ewid. gr. 1628/1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

MPZP – miasto Wieruszów

MPZP – uchwała

PONŚ


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 6: Kuźnica Skakawska obejmującego działki (na arkuszu mapowym nr 5) o nr ewid. gr. 1018, 1019, 1020, 1021, 1021/1, 1022, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031/2, 1032/1, 1032/2, 1033/4 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

MPZP – Kuźnica Skakawska

MPZP – uchwała

PONŚ

Zapisz się do Newslettera!

email marketing powered by FreshMail