Logo Wieruszów wersja czerwono - czarna

Ocalmy od zapomnienia – Historia wieruszowskich kościołów

Nie wszyscy wiemy, że w historii Wieruszowa nasi przodkowie zbudowali dziesięć kościołów. Część z nich niestety spłonęła podczas pożarów, które kilkukrotnie prawie doszczętnie zniszczyły nasze miasto. Przedstawiamy Państwu historię budowy kościołów w Wieruszowie, w porządku chronologicznym.

Opracowanie publikujemy dzięki wielkiemu zaangażowaniu i mrówczej pracy mieszkańca naszego miasta Pana Klemensa Żubera, który odszukał, zgromadził i spisał wszystkie niżej wymienione tak cenne dla nas informacje.

– Pierwszy wieruszowski kościół pod wezwaniem Świętego Mikołaja był drewniany. Zlokalizowany był wewnątrz grodziska starego Wieruszowa i był otoczony, podobnie jak gród wałami, których szczątki są widoczne do chwili obecnej między Mesznarami a Dobrymdziałem, przed cmentarzem św. Rocha. Niestety nie dysponujemy informacjami na chwilę obecną o tym kiedy dokładnie został zbudowany. Kościół spłonął 16 kwietnia 1442 roku. Nie wiadomo w związku z powyższym jak długo kościół ten funkcjonował.

– Drugim wieruszowskim kościołem był drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Bartłomieja. Kościół ten istniał od 1368 roku do 1696 roku, czyli 328 lat. Usytuowany był przy ulicy Farnej w tzw Nowym Wieruszowie z dojściem od strony rynku w kierunku północnym, mniej więcej obok obecnego budynku POCZTY, w miejscu istniejącej kapliczki. Spłonął w kolejnym z pożarów naszego miasta.

– Trzecim wieruszowskim kościołem był drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Ducha ojców Paulinów, który powstał w 1401 roku i istniał do roku 1612 czyli 211 lat. Został on ufundowany przez Bernarda Wierusza za wałami miasta nad Prosną. Spłonął w kolejnym z pożarów naszego miasta.

– Czwartym wieruszowskim kościołem był również drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Ducha ojców Paulinów, który zbudowano po pożarze w 1612 roku. Kościół ten istniał do roku 1674 czyli 62 lata. Spłonął w kolejnym z pożarów naszego miasta.

– Piątym wieruszowskim kościołem był kościół  pod wezwaniem Jana Ewangelisty, który był również kościołem drewnianym. Został zbudowany w 1617 roku i istniał do roku 1770 czyli 153 lata. Zlokalizowany był przy drodze handlowej, od strony wschodnich wałów granicznych Wieruszowa. Obecnie w sąsiedztwie budynków Domu Towarowego i Pawilonu Ogrodniczego. Spłonął w kolejnym z pożarów naszego miasta.

– Szóstym wieruszowskim kościołem był  kościół pod wezwaniem Świętego Ducha ojców Paulinów, tym razem już murowany, który powstał w 1674 roku i istnieje do chwili obecnej w obecnej jego lokalizacji. Powstał w miejsce dotychczasowego, który również ucierpiał w wyniku pożaru miasta.

– Siódmym wieruszowskim kościołem był drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Bartłomieja. Kościół zbudowano w roku 1696 w miejsce poprzedniego, który spłonął w pożarze miasta. Usytuowany był przy ulicy Farnej w tzw Nowym Wieruszowie z dojściem od strony rynku w kierunku północnym, mniej więcej obok obecnego budynku POCZTY, w miejscu istniejącej kapliczki.  Kościół ten istniał 110 lat, po czym ponownie spłonął. Niestety nie został wówczas po raz trzeci odbudowany.

– Ósmym wieruszowskim kościołem był drewniany kościół pod wezwaniem Świętego Rocha, który zbudowano w 1746 roku.  Kościół budował ksiądz Tujkiewicz proboszcz wieruszowski, jako wotum za uśmierzenie zarazy, która zdziesiątkowała w tamtym okresie mieszkańców miasta. Kościół zbudowano za wałami tzw starego Wieruszowa, w jego obecnej lokalizacji (między Mesznarami a Dobrymdziałem).

– Dziewiątym wieruszowskim kościołem był murowany kościół pod wezwaniem Narodzenia Niepokalanej Marii Panny na Podzamczu przy ul. Kuźnickiej. Kościół zbudowano w 1934 roku i istnieje on do chwili obecnej. Wówczas należał do dekanatu kępińskiego i Diecezji Poznańskiej.

– Dziesiątym wieruszowskim kościołem był murowany kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, który zbudowano w 1983 roku. Kościół funkcjonuje do chwili obecnej przy ul. Warszawskiej i skupia wiernych z największych osiedli powstałych w naszym mieście od lat 70-tych.

 

Podobne artykuły

Skip to content