Logo Wieruszów wersja czerwono - czarna

Znalezione w miejskim Archiwum (1)

„Jeziorko”, „Pasternik”, „Kuśmierka” – miejsca w Wieruszowie o których dzierżawę ubiegali się kiedyś mieszkańcy. Ich prośby oraz inne wnioski 17 kwietnia 1945 roku o godzinie 8.00 rano rozpatrywał Zarząd Miasta Wieruszowa. Burmistrzem był wtedy Stanisław Masłowski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenia Zarządu miasta Wieruszowa, odbytego w dniu 17 kwietnia 1945 roku o godzinie 8-ej rano.

Obecni:

 1. Burmistrz Masłowski Stanisław
 2. Wiceburmistrz Świeściak Antoni
 3. Członek Zarządu Winkowski Piotr
 4. Członek Zarządu Jagielski Leon
 5. Członek Zarządu Sroka Antoni

Porządek obrad:

 1. Odczytanie protokołu z ostatniego posiedzenia
 2. Rozpatrzenie wniosków i podań
 3. Rozpatrzenie podania Franciszki Przybył o pokrycie kosztów leczenia córki jej Stanisławy
 4. Ustalenie porządku obrad Miejskiej Rady Narodowej
 5. Wolne wnioski

p. 1) Protokoły z ostatnich dwóch zebrań odczytał sekretarz Winkowski, które przyjęto bez zmian.

p. 2) Rozpatrzono następujące wnioski i podania:

 1. Podanie Marii Wojewoda o udzielenie zezwolenia na postawienie kiosku w Rynku załatwiono przychylnie i jako miejsce wyznaczono plac miejski po spalonym budynku Zarządu Miejskiego z warunkiem opłacania czynszu dzierżawnego, który później zostanie ustalony;
 2. Wniosek Jana Parnowskiego o wydzierżawienie szopy przy ul. Nadrzecznej załatwiono odmownie, ponieważ szopa ta jest potrzebna Zarządowi Miejskiemu;
 3. Wniosek Feliksa Królikowskiego i Antoniego Magotta o wydzierżawienie pastwy dla kóz na „Pasterniku” załatwiono odmownie, ponieważ pastwa ta przeznaczona jest dla ogólnego użytku;
 4. Z dwóch zgłoszonych wniosków o wydzierżawienie kawałeczka łączki tzw. „Jeziorko”, mianowicie Marianny Winkowskiej i Franciszki Musiał, postanowiono uwzględnić podanie Marianny Winkowskiej i jej łączkę wydzierżawić. Wysokość dzierżawy zostanie ustalona w terminie późniejszym;
 5. Podanie Ireny Winkowskiej o wydzierżawienie pastwy w „Kuśmierce” postanowiono załatwić przychylnie z tym, że wysokość dzierżawy będzie później ustalona.

p. 3) Po szczegółowym rozpatrzeniu podania Franciszki Przybył postanowiono pokryć z Kasy Miejskiej koszty leczenie córki Stanisławy.

p. 4) Najbliższe posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej postanowiono zwołać na dzień 18 kwietnia br. z następującym porządkiem obrad:

 1. Stwierdzenie prawomocności zebrania,
 2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania,
 3. Złożenie ślubowania przez członków Rady nieobecnych na pierwszym organizacyjnym zebraniu,
 4. Podanie do wiadomości Rady uchwał Zarządu Miejskiego,
 5. Wniosek Zarządu Miasta o powołanie 2-ch stałych stróży nocnych,
 6. Wybór Komisji Rewizyjnej,
 7. Wybór 2-ch Opiekunów Społecznych,
 8. Wolne wnioski

p. 5) Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Burmistrz

Sekretarz

Źródło: Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Wieruszowie w latach 1945 – 1950

Podobne artykuły

Skip to content