Logo Wieruszów wersja czerwono - czarna

Znalezione w miejskim Archiwum (2)

Czterech reflektantów było zainteresowanych podupadłym na siłach koniem Kasztanem, którego Zarząd Miasta Wieruszowa sprzedał na posiedzeniu 14 stycznia 1946 roku za 16 500 zł. Pół roku później władze miasta zajęły się skomplikowaną „historycznie” sprawą zamiany klaczy źrebnej na ogiera. Burmistrzem był wtedy Piotr Osys a wiceburmistrzami odpowiednio: Antoni Sroka i Mieczysław Magott.

 

 

 

 

 

Protokół z posiedzenia Zarządu Miasta Wieruszowa, odbytego w lokalu własnym dnia 14 stycznia 1946 roku o godzinie 10.
Obecni:
1) Przewodniczący – burmistrz ob. Osys Piotr
2) Wiceburmistrz ob. Sroka Antoni
3) Członek Zarządu ob. Masłowski Stanisław
4) Ob. Jagielski Leon
5) Ob. Magott Mieczysław

Ponadto obecny kierownik robót ob. Kubacki Tomasz.

Protokółował sekretarz ob. Winkowski Kazimierz.

Porządek obrad:
1) Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2) Sprawa sprzedaży konia.
3) Zaaprobowanie rachunków.
4) Wolne wnioski.

Protokół z ostatniego posiedzenia odczytał sekretarz ob. Winkowski, który przyjęto do wiadomości bez zmian.

Zarząd Miasta jednogłośnie postanawia sprzedać jednego konia, kasztana, który z powodu starości mocno podupadł na siłach i nie jest odpowiedni dla Zarządu Miejskiego.

Z obecnych na zebraniu czterech reflektantów najwyższą sumę, mianowicie 16500 zł (szesnaście tysięcy pięćset złotych) zaofiarował Tomasz Kołodziejczyk i Zarząd Miasta za tę sumę postanowił sprzedać wspomnianego konia.

Jednogłośnie postanowiono zaaprobować rachunek Leona Jagielskiego za pomalowanie jednej sali w szkole powszechnej na sumę 480 złotych.

Wolnych wniosków nie zgłoszono. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Burmistrz
Sekretarz

Protokół z posiedzenia Zarządu Miejskiego w Wieruszowie, odbytego w lokalu własnym dnia 31 lipca 1946 roku o godz. 16.

Obecni:
1) Przewodniczący – wiceburmistrz ob. Magott Mieczysław,
2) Członek ob. Kiepurski Jan,
3) Członek ob. Masłowski Stanisław,
4) Członek ob. Jagielski Leon.

Nieobecność burmistrza ob. Sroki, spowodowaną chorobą, została usprawiedliwiona.

Protokółował sekretarz ob. Winkowski Kazimierz.

Na porządku obrad sprawa uregulowania należności za konia z wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Przewodniczący-wiceburmistrz ob. Magott Mieczysław zreferował sprawę, a mianowicie, że w roku ubiegłym miasto dokonało zamiany klaczy źrebnej na konia, ogiera, z Głowaczem Tomaszem z Wieruszowa. Jak później okazało się, koń ten a właściwie małe źrebię zostało przez Niemców oddane niejakiemuś Domalowi, a ten sprzedał Głowaczowi. Magaj obecnie uzyskał wyrok Sądu Okręgowego i miasto jako posiadacz konia w czasie procesu ma zapłacić za niego 50000 zł wraz z procentami.

Po krótkiej dyskusji postanowiono zapłacić Magajowi należność z wyroku, a jednocześnie zaprowadzić sprawę p-ko Głowaczowi o zwrot klaczy ze źrebakiem lub równowartość w gotówce.

W sprawie zaś z Magajem zapowiedzieć kasację.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący-wiceburmistrz
Sekretarz

Źródło: Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Wieruszowie w latach 1945 – 1950

Podobne artykuły

Skip to content