Logo Wieruszów wersja czerwono - czarna

Znalezione w miejskim Archiwum (3)

Planuje się uruchomienie przedszkola. Do miasta przybywa przedszkolanka, lecz lokal jest nieumeblowany. Władze Wieruszowa zapraszają więc na posiedzenie lokalnych stolarzy. Rozpatruje się ich oferty, i za 13 500 złotych wykonanie zadania powierza się Władysławowi Bryłce. Ten sam stolarz przedstawia władzom rachunek za wykonanie… trumny. Kwota 350 złotych zostaje zaaprobowana. Protokół sporządzono 8 maja 1946 roku. Burmistrzem był wtedy Antoni Sroka.

Protokół posiedzenia Zarządu miasta Wieruszowa, odbytego w lokalu własnym dnia 8 maja 1946 roku o godzinie 10 rano

Obecni:

 1. Burmistrz ob. Sroka Antoni,
 2. Członek ob. Masłowski Stanisław,
 3. Członek ob. Magott Mieczysław,
 4. Członek ob. Jagielski Leon.

Protokółował sekretarz ob. Winkowski Kazimierz.

Porządek obrad:

 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie ofert na zrobienie umeblowania dla przedszkola.
 3. Rozpatrzenie i zaaprobowanie rachunków.
 4. Rozpatrzenie podania Julianny Moch o pokrycie kosztów leczenia córki jej Pelagii Krawczyk.
 5. Rozpatrzenie podania Stanisława Kołodziejczyka o umorzenie mu reszty tenuty dzierżawnej
  z ziemi.
 6. Sprawa przejętych nieruchomości opuszczonych i porzuconych.
 7. Wolne wnioski.

Ad. P. 1) protokół z ostatniego posiedzenia odczytał sekretarz ob. Winkowski, który przyjęto bez zmian.

Ad. P. 2) W związku z przybyciem do Wieruszowa przedszkolanki dla uruchomienia przedszkola, zaszła potrzeba umeblowania lokalu. W związku z tym zaproszono miejscowych stolarzy do złożenia ofert, które rozpatrzono. Jak wynika ze złożonych ofert najniższą sumę zażądał stolarz Władysław Bryłka
i jemu też powierzono wykonanie mebli dla przedszkola wg włożonego kosztorysu za sumę 13500 zł.

Ad. P. 3) Zaaprobowano rachunek stolarza Bryłki za trumnę na zł 350.

Ad p. 4) Po rozpatrzeniu podania Julianny Moch o pokrycie kosztów leczenia córki jej Pelagii Krawczyk postanowiono pokryć wspomniane koszty Szpitalowi Miejskiemu w Wieruszowie.

Ad.  P. 4) Podanie Stanisława Kołodziejczyka o zmniejszeniu mu tenuty dzierżawnej z ziemi za rok 1945 postanowiono przedłożyć do decyzji Miejskiej Radzie Narodowej z wnioskiem przychylnym.

Ad. P. 6) ob. Burmistrz zakomunikował, że zostały już przejęte przez miasto nieruchomości opuszczone i porzucone z terenu tut. miasta.

Ad. P. 7) Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący-burmistrz posiedzenie zamknął.

Burmistrz

Sekretarz

Źródło: Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Wieruszowie w latach 1945 – 1950

Podobne artykuły

Skip to content